Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 14, 1(1938) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 14, 1(1938)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].