Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook croatian academy of legal sciences : 9,1(2018) / glavna urednica, editor-in-chief Irena Majstorović.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook croatian academy of legal sciences : 9,1(2018) / glavna urednica, editor-in-chief Irena Majstorović.