Četvorka : iz hrvatskih napjevah za četiri mužka glasa : svežčić X / od Slavoljuba Lžičara.