Milovan : sbirka hrvatskih napjevah : za jedan, dva i tri glasa uz glasovir : za četveropjev, za mužki i mješoviti sbor.
Milovan   : sbirka hrvatskih napjevah : za jedan, dva i tri glasa uz glasovir : za četveropjev, za mužki i mješoviti sbor.