Značajke nekih mješavina za ukrasni travnjak poslije druge godine rasta = Properties of some mixtures for ornamental lawn after the second year of growth / Stanko Kapun, Anastazija Gselman, Tatjana Čeh, Dominik Horvat.
Sažetak

Od svibnja do listopada 2011. godine na području sjevernoistočne Slovenije (Rakičan, 46°65‘21‘‘ s.g.š., 16°19‘13‘‘ v.g.d., 188 m n.v.) izveli smo pokus u kojem smo istraživali značajke tri vrste trava i četiri mješavine trava na srednje intenzivno uzgojenom travnjaku poslije dvije godine rasta. Pokus je bio postavljen u rujnu 2009. godine po metodi slučajnog redosljeda pokusnih jedinica u četiri ponavljanja. Veličina osnovne pokusne jedinice bila je 10 m2. Količina sjemena za sjetvu bila je 250 kg na hektar. Pokus smo gnojili s 200 kg N na ha (u 7 prihrana), 60 kg P2O5 na ha i 120 kg K2O na ha. U pokusu smo ocjenjivali i određivali: boju travnjaka, brzinu rasta, prazna mjesta, gustoću trave, zakorovljenost, otpornost na sušu, otpornost na bolesti, utjacaj vremenskih uvjeta i prinos suhe tvari na ha pojedine mješavine. Analiza rezultata pokusa je pokazala da se mješavina trava 3, sastavljena od trstikaste vlasulje(Festuca arundinacea) – sorta ‚Arid 3‘ (50 %) i dvije sorte engleskog ljulja (Lolium perenne L.) – sorte ‚Panderosa‘ (25 %) i sorte ‚Mondial‘ (25 %) značajno isticala, po ocijenjenim parametrima od ostalih vrsta trava i mješavina trava iz pokusa.; From May to October 2011, a field experiment was conducted in the north eastern Slovenia (Rakičan, 46°65’21’’ N, 16°19’13’’ E, 188 m s.l.), where we studied the properties of three grasses and four grass mixtures appropriate to create a medium- intensive ornamental lawn after the second year of growth. The experiment was designed in September 2009 as randomized blocks with four repetitions. The size of the basic plot was 10 square metres. For sowing 250 kg of seeds per hectare were used. The treatments were fertilized with 200 kg N ha -1 (in seven fertilizations), 60 kg P2O5 ha -1 and 120 kg K2O ha -1.In the experiment, we assessed and evaluated turf colour, growth rate, bare spots, turf density, weeds, drought resistance, and turf resistance to disease, the impact of weather conditions and dry matter yield of each mixture. The results obtained in the experiment indicated that the grass mixture No. 3, composed of tall fescue (Festuca arundinacea) – cv. ‘Arid 3 (50%) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) – cv. ‘Panderosa’ (25%) and cv. Mondial’ (25%), significantly differed from the remaining grasses and grass mixtures according to the observed parameters.