Znanje srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba = High school students’ knowledge about homosexual orientation and tendency to discriminate against homosexual persons / Aleksandra Huić, Hana Greta Matković.
Znanje srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba = High school students’ knowledge about homosexual orientation and tendency to discriminate against homosexual persons / Aleksandra Huić, Hana Greta Matković.
Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos među znanjem srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji, percepciji zastupljenosti te teme u školi i sklonosti diskriminaciji homoseksualnih osoba. Dodatno nas je zanimalo hoće li postojeće znanje i stupanj sklonosti diskriminaciji igrati ulogu u tome koliko su učenici otvoreni pročitati dodatni edukacijski materijal o homoseksualnosti. Ispitivanje je provedeno online na uzorku od 312 srednjoškolaca. Koristili smo se Skalom znanja o homoseksualnoj orijentaciji i Skalom sklonosti diskriminaciji homoseksualnih osoba, te je s nekoliko pitanja ispitana percepcija zastupljenosti te teme u školi. Na kraju ispitivanja učenici su mogli odabrati žele li pročitati dodatni edukacijski materijal o tome. Pokazalo se da je znanje srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji nisko, te da su u vlastito znanje ili prilično nesigurni ili su, pak, presigurni u krive odgovore. Također, učenici izjavljuju da u sklopu obveznoga obrazovnog sustava nemaju često priliku čuti informacije o homoseksualnoj orijentaciji. Nije dobivena značajna povezanost između percepcije veće izloženosti temi i njihova znanja, međutim, učenici koji pohađaju etiku, imaju bolje znanje od učenika koji pohađaju vjeronauk. Povezanost između sklonosti diskriminaciji i njihova znanja pokazala se značajnom, odnosno manje su skloni diskriminirati oni srednjoškolci koji imaju bolje znanje o homoseksualnoj orijentaciji. Učenici s boljim znanjem i koji su manje skloni diskriminirati češće su odabirali pročitati dodatni edukacijski materijal o temi. Takvi rezultati mogli bi nas usmjeriti prema tome što nedostaje obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, na koji način možemo povećati znanje o homoseksualnoj orijentaciji te smanjiti sklonost diskriminaciji.; The goal of this study was to examine the relationship between high school students’ knowledge about homosexual orientation, their perception of the presence of this topic in the curriculum and the tendency to discriminate against homosexual persons. In addition, we examined whether the levels of knowledge and discriminatory tendencies are related to students’ readiness to read additional educational material on the topic. The study was conducted online and included 312 respondents. We used the Knowledge of Homosexual Orientation Scale, the Tendency to Discriminate Against Homosexual People Scale and a few questions about educational factors. At the end of the survey, the students could choose whether they wanted to read additional educational material on the topic. The findings show that high school students’ knowledge about homosexual orientation is poor and that they are either very unsure of their own knowledge, or too sure of the wrong answers. Moreover, the students state that they do not often have the opportunity to hear about homosexual orientation within the curriculum. Their perception of these opportunities and their knowledge was not significantly related, although students who attend ethics classes had better knowledge than those who attend religious education. The correlation between knowledge and the tendency to discriminate proved significant, in that students with a higher level of knowledge about homosexual orientation were less likely to discriminate against homosexuals. Students with better knowledge about homosexuality and those less likely to discriminate chose to read additional educational material about homosexuality more commonly. These findings may help point us in the right direction as to what is missing in the Croatian education system, how we can improve knowledge about homosexuals and reduce the tendency to discriminate against them.