Prikazano 1-1 od 1 zapisa
Faseta
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju = Criminology and social integration : journal for criminology, penology and behavioural disorders : 28, 2(2020) / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Irma Kovčo Vukadin.
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju = Criminology and social integration : journal for criminology, penology and behavioural disorders : 28, 2(2020) / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Irma Kovčo Vukadin.
1