Prikazano 1-10 od 48 zapisa
Faseta
Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. /napisao Ferdo Šišić.
Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. /napisao Ferdo Šišić.
1
Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje /napisao Franjo Divić.
Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje /napisao Franjo Divić.
4
Toma Erdedi-Bakač ban Hrvatski /napisao Karlo Horvat.
Toma Erdedi-Bakač ban Hrvatski /napisao Karlo Horvat.
5
Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.
Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.
6
Stare kajkavske drame : književna studija / napisao Vladimir Gudel.
Stare kajkavske drame : književna studija / napisao Vladimir Gudel.
7
Stajaći brojevi u njemačkoj narodnoj pjesmi od 13. do 19. vijeka   : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu  / napisao Artur Huebsch.
Stajaći brojevi u njemačkoj narodnoj pjesmi od 13. do 19. vijeka : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Artur Huebsch.
8
Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) /Z. Arnold.
Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) /Z. Arnold.
9
Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
10