Prikazano 1-10 od 110 zapisa
Faseta
100 pĕsamah  : za porabu školsku, cerkvenu i domaću / sastavi A. V. Truhelka.
100 pĕsamah : za porabu školsku, cerkvenu i domaću / sastavi A. V. Truhelka.
2
Album hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka ; za citaru [s podpisanim tekstom] / udesio Vjekoslav Raha.
Album hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka ; za citaru [s podpisanim tekstom] / udesio Vjekoslav Raha.
3
Bosanski guslar   / ukajdio Fr.[Franjo] Š.[Šaverij] Kuhač ; za gusle i glasovir udesio Franjo Krežma.
Bosanski guslar / ukajdio Fr.[Franjo] Š.[Šaverij] Kuhač ; za gusle i glasovir udesio Franjo Krežma.
4
Brodar   : Le naguere  / V. [Vatroslav] Lisinski.
Brodar : Le naguere / V. [Vatroslav] Lisinski.
5
Brvčica ; Grozdje zreli  / Rudolf Taclik, riječi Dragutin Domjanić
Brvčica ; Grozdje zreli / Rudolf Taclik, riječi Dragutin Domjanić
6
Bugarske narodne popievke : op. 49 i 50 /u vienac spleo te za mužki sbor udesio Franjo Š. Kuhač.
Bugarske narodne popievke : op. 49 i 50 /u vienac spleo te za mužki sbor udesio Franjo Š. Kuhač.
7
Cerkvene pesme : za školsku mladež i za puk.
Cerkvene pesme : za školsku mladež i za puk.
8