Prikazano 1-29 od 29 zapisa
Faseta
Cithara octochorda, seu cantis sacri Latino-croatici, quos in octo partes pro diversis anni temporibus distributos, ac chorali methodo adornatos, pia sua munificentia in lucem prodire jussit alma et vetustissima cathedralis ecclesia Zagrebiensis.
Cithara octochorda, seu cantis sacri Latino-croatici, quos in octo partes pro diversis anni temporibus distributos, ac chorali methodo adornatos, pia sua munificentia in lucem prodire jussit alma et vetustissima cathedralis ecclesia Zagrebiensis.
2
Crkvena pjesmarica  : za niže i više pučke, više djevojačke i nalik na njih škole : dvoglasno sa lakom pratnjom orgulja ili harmonija / udesio Vilko Novak.
Crkvena pjesmarica : za niže i više pučke, više djevojačke i nalik na njih škole : dvoglasno sa lakom pratnjom orgulja ili harmonija / udesio Vilko Novak.
6
Crkvena pjesmarica  : za srednje škole / harmonizovao i za mješoviti đački zbor udesio Vilko Novak.
Crkvena pjesmarica : za srednje škole / harmonizovao i za mješoviti đački zbor udesio Vilko Novak.
7
Crkvena pjesmarica  : za ženska srednja učilišta : troglasno sa pratnjom orgulja / udesio Vilko Novak.
Crkvena pjesmarica : za ženska srednja učilišta : troglasno sa pratnjom orgulja / udesio Vilko Novak.
8
Crkvene pjesme  : za srednje škole.
Crkvene pjesme : za srednje škole.
9
Crkveni obrednik  : za učitelja i orguljaša : sadržaje crkvene obrede i večernje za cielu godinu / po najboljih izvorih sastavio i izdaje Josip Schrempf.
Crkveni obrednik : za učitelja i orguljaša : sadržaje crkvene obrede i večernje za cielu godinu / po najboljih izvorih sastavio i izdaje Josip Schrempf.
11
Dijelovi pjevane mise  : staroslavenskim jezikom u horalnim i figuralnim melodijama : s odobrenjem crkvene oblasti.
Dijelovi pjevane mise : staroslavenskim jezikom u horalnim i figuralnim melodijama : s odobrenjem crkvene oblasti.
12
Hosanna  : crkvena pjesmarica / sastavio Stjepan Hadrović.
Hosanna : crkvena pjesmarica / sastavio Stjepan Hadrović.
13
Hrvatska crkvena pjesmarica.
Hrvatska crkvena pjesmarica.
14
Hrvatska crkvena pjesmarica Dječačkog sjemeništa.
Hrvatska crkvena pjesmarica Dječačkog sjemeništa.
15
Hrvatski korali  : ili pučke hrv. crkvene pjesme.
Hrvatski korali : ili pučke hrv. crkvene pjesme.
16
Kralju vijekova  : zbirka izabranih hrvatskih crkvenih pjesama za dva glasa / skupile Sestre Klanjateljice Dragocijene Krvi.
Kralju vijekova : zbirka izabranih hrvatskih crkvenih pjesama za dva glasa / skupile Sestre Klanjateljice Dragocijene Krvi.
17
Magnifikat  : zbirka crkvenih pjesama.
Magnifikat : zbirka crkvenih pjesama.
18
Nâpevi cèrkvenih pêsamah  : i što no se nalaze u Balenovićevoj
Nâpevi cèrkvenih pêsamah : i što no se nalaze u Balenovićevoj "Sunčanici" i što no se u Hervatskoj, Slavoniji i Dalmaciji pevaju / sabrao i mnoge sam uglasbio Gjuro Eisenhut.
19
Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamah ponajviše u poznatoj pismarici Vincu naimenovanoj, zadèržanih  / nastojanjem o.p. Mariana Jaića reda s. otca Franje, deržave kapistranske misnika, Brodjanina, što od drugiu pozajmljeni, i sabrani, što izvorno složeni, i proizvedeni ; a osobitom zatim opet pomnjom g. Jozipa Kalasancie Dèrlika u Budimskoj tako nazvanoj kraljevskog druma predvarošici glavne škole učitelja, i cérkvenog civosvirača prigledani, i ponajvećma sauredjeni...
Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamah ponajviše u poznatoj pismarici Vincu naimenovanoj, zadèržanih / nastojanjem o.p. Mariana Jaića reda s. otca Franje, deržave kapistranske misnika, Brodjanina, što od drugiu pozajmljeni, i sabrani, što izvorno složeni, i proizvedeni ; a osobitom zatim opet pomnjom g. Jozipa Kalasancie Dèrlika u Budimskoj tako nazvanoj kraljevskog druma predvarošici glavne škole učitelja, i cérkvenog civosvirača prigledani, i ponajvećma sauredjeni...
20
Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama  : Korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.
Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama : Korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.
21
Nova pjesmarica  : zbirka crkvenih pjesama s notama koje se pjevaju u Svetištu Srca Isusova u Zagrebu : korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.
Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama s notama koje se pjevaju u Svetištu Srca Isusova u Zagrebu : korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.
22
Pjesmarica crkvenih pjesama.
Pjesmarica crkvenih pjesama.
23
Pjesme.
Pjesme.
24
Pjevnik - Kantuale crkvenih popievaka  / sabrali uredili i izdali Karlo Kindlein i Vatroslav Kolander.
Pjevnik - Kantuale crkvenih popievaka / sabrali uredili i izdali Karlo Kindlein i Vatroslav Kolander.
25
Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama  / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.
Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.
26
Stare božićne pjesme  : koje se u Petrinji pjevaju / sabrali M.A. Miholjević, Stjepan Križanić i Milan Dujnić.
Stare božićne pjesme : koje se u Petrinji pjevaju / sabrali M.A. Miholjević, Stjepan Križanić i Milan Dujnić.
27
Starohrvatske crkvene popijevke  / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak.
Starohrvatske crkvene popijevke / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak.
28
Vienac crkvenih pjesama  : što ih pjeva grčko-kat. mladež u Zagrebu / [priredio Antun Stoeckl, D.Nagy].
Vienac crkvenih pjesama : što ih pjeva grčko-kat. mladež u Zagrebu / [priredio Antun Stoeckl, D.Nagy].
29