Mate Ujević (13. 7. 1901.–6. 1. 1967.)
Mate Ujević (13. 7. 1901.–6. 1. 1967.)