Prikazano 1-50 od 153 zapisa
Faseta
Arija Helvinga  : III. čin iz opere
Arija Helvinga : III. čin iz opere "Oganj" / [glazba: Blagoje Bersa] ; [libreto: Alfred Maria Willner] ; [prijevod: Ferdo Ž. Miler]. Pjesma Stanka iz opere "Povratak" / [glazba: Josip Hatze] ; [tekst: Srđan Tucić] ; pjeva M. [Marko] Vušković, Zagreb [uz pratnju glasovira].
3
Arija Maria : Tosca I. čin / [Giacomo Puccini]. Arija Cania : I pagliacci / [Ruggiero Leoncavallo ; [izvodi] M. [Mario] Šimenc, tenor zagreb. opere ; Orkestar zagreb. opere.
Arija Maria : Tosca I. čin / [Giacomo Puccini]. Arija Cania : I pagliacci / [Ruggiero Leoncavallo ; [izvodi] M. [Mario] Šimenc, tenor zagreb. opere ; Orkestar zagreb. opere.
4
Arija Radamesa  : Aida / [Giuseppe Verdi]. Arija don Josea : Carmen : II. čin / [Georges Bizet] ; [izvodi] M. [Mario] Šimenc, tenor zagrebačke opere ; Orkestar zagrebačke opere.
Arija Radamesa : Aida / [Giuseppe Verdi]. Arija don Josea : Carmen : II. čin / [Georges Bizet] ; [izvodi] M. [Mario] Šimenc, tenor zagrebačke opere ; Orkestar zagrebačke opere.
5
Arija Tella iz op. [opere] Vilém Tell  / [Gioachino Rossini]. U boj / od [Ivana] Zajca ; [pjeva] Emil Burian, bariton opere Nar. kazališta u Pragu.
Arija Tella iz op. [opere] Vilém Tell / [Gioachino Rossini]. U boj / od [Ivana] Zajca ; [pjeva] Emil Burian, bariton opere Nar. kazališta u Pragu.
9
Arija Waarlama  : Boris Goudunov / [Modest Petrovič Musorgskij] ; [priredio i instrumentirao Nikolaj Andrejevič Rimski-Korsakov] ; [izvodi] A. [Aleksandar] Griff, basista Zagrebačke opere ; Orkestar [Narodnog kazališta u Zagrebu] ; [dirigent Oskar Smodek]. Serenata / [Josip] Hatze ; [stihovi Đura Jakšić] ; [izvodi] Carlo Drago Hržić.
Arija Waarlama : Boris Goudunov / [Modest Petrovič Musorgskij] ; [priredio i instrumentirao Nikolaj Andrejevič Rimski-Korsakov] ; [izvodi] A. [Aleksandar] Griff, basista Zagrebačke opere ; Orkestar [Narodnog kazališta u Zagrebu] ; [dirigent Oskar Smodek]. Serenata / [Josip] Hatze ; [stihovi Đura Jakšić] ; [izvodi] Carlo Drago Hržić.
10
Ca… c'est Paris  : one-step / [izvode] Jazz-band Šimaček ; subreta Zagreb. operete Margita Dubajić. Quasimodo : sentis tango / Jazz-band Šimaček.
Ca… c'est Paris : one-step / [izvode] Jazz-band Šimaček ; subreta Zagreb. operete Margita Dubajić. Quasimodo : sentis tango / Jazz-band Šimaček.
14
Carmen  : ouvertura / [Georges Bizet]. Barbiere di Seviglia : ouvertura / [ Gioachino Rossini] ; [izvodi] Orkestar Zagrebačke opere ; [dirigent Oskar Smodek].
Carmen : ouvertura / [Georges Bizet]. Barbiere di Seviglia : ouvertura / [ Gioachino Rossini] ; [izvodi] Orkestar Zagrebačke opere ; [dirigent Oskar Smodek].
16
Carmen  : Seguedille ; Habanera / [Georges Bizet] ; [izvodi] M. Griff-Pospišil oper. pjev. Zagreb. opere ; Orkestar Zagreb. opere.
Carmen : Seguedille ; Habanera / [Georges Bizet] ; [izvodi] M. Griff-Pospišil oper. pjev. Zagreb. opere ; Orkestar Zagreb. opere.
18
Caro nome  : Rigoletto / [Giuseppe Verdi] ; [izvodi] T. [Tinka] Vesel-Polla ; Orkestar zagreb. [zagrebačke] opere. Arija Dalile : Samson i Dalila I. čin / [Camille Saint-Saëns] ; [izvodi] M. [Marta] Griff-Pospišil.
Caro nome : Rigoletto / [Giuseppe Verdi] ; [izvodi] T. [Tinka] Vesel-Polla ; Orkestar zagreb. [zagrebačke] opere. Arija Dalile : Samson i Dalila I. čin / [Camille Saint-Saëns] ; [izvodi] M. [Marta] Griff-Pospišil.
19
Cavatina Figara  : Barbiere di Siviglia / [Gioachino Rossini]. Arija Rigoletta : Rigoletto, II. čin / [Giuseppe Verdi] ; [izvodi] R. [Robert] Primožić, bariton budimpeštanske opere ; Orkestar zagrebačke opere.
Cavatina Figara : Barbiere di Siviglia / [Gioachino Rossini]. Arija Rigoletta : Rigoletto, II. čin / [Giuseppe Verdi] ; [izvodi] R. [Robert] Primožić, bariton budimpeštanske opere ; Orkestar zagrebačke opere.
20
Chitarra Romana  : tango (Gitaro, druže moj). Hvala : tango / pjeva Andrija Konc, tenor, uz pratnju glasovira.
Chitarra Romana : tango (Gitaro, druže moj). Hvala : tango / pjeva Andrija Konc, tenor, uz pratnju glasovira.
22
Czolem  : koračnica. Ja sam hrvat[!] dusom tijelom : koračnica / [izvodi] Glasba 25. domob. [domobranske] pukovnije Zagreb.
Czolem : koračnica. Ja sam hrvat[!] dusom tijelom : koračnica / [izvodi] Glasba 25. domob. [domobranske] pukovnije Zagreb.
25
Duett Marica i Nikola  : iz operete Barun Trenk / [Srećko Albini] ; pjeva gosp. [gospodin] Arnošt Grund i gspdjca. [gospođica] Frieda Grosz sa pratnjom orkestra.
Duett Marica i Nikola : iz operete Barun Trenk / [Srećko Albini] ; pjeva gosp. [gospodin] Arnošt Grund i gspdjca. [gospođica] Frieda Grosz sa pratnjom orkestra.
28
Francek i Bara i njegova krava. Joj! Ja nemam oca!  / [izvodi] D. [Dejan] Dubajić, komičar zagreb. operete.
Francek i Bara i njegova krava. Joj! Ja nemam oca! / [izvodi] D. [Dejan] Dubajić, komičar zagreb. operete.
29
Gačice djevice orleanske  : (kuplet). Aci je sve smešno : (kuplet) / A. Binički, tenor zagreb. operete.
Gačice djevice orleanske : (kuplet). Aci je sve smešno : (kuplet) / A. Binički, tenor zagreb. operete.
30
Gačice djevice orleanske  : kuplet. Aci je sve smešno : kuplet / [izvodi] A. [Aleksandar] Binički, tenor zagreb. operete.
Gačice djevice orleanske : kuplet. Aci je sve smešno : kuplet / [izvodi] A. [Aleksandar] Binički, tenor zagreb. operete.
31
Hrvatska sokolska sletovka / I. [Ivo] Muhvić ; [izvodi] Muzika Savske diviz. [divizijske] oblasti v. kap. I. [Ivo] Muhvić.
Hrvatska sokolska sletovka / I. [Ivo] Muhvić ; [izvodi] Muzika Savske diviz. [divizijske] oblasti v. kap. I. [Ivo] Muhvić.
33
Hrvatski napjevi / Gj. [Gjuro] Eisenhut [!] ; pjeva mješoviti zbor Hrvatskog tipografskog pjevačkog društva
Hrvatski napjevi / Gj. [Gjuro] Eisenhut [!] ; pjeva mješoviti zbor Hrvatskog tipografskog pjevačkog društva "Sloga" u Zagrebu.
35
Humoreska ; Tannhäuser  : harmonika.
Humoreska ; Tannhäuser : harmonika.
40
I Pagliacci  : Prolog I dio ; Prolog II dio / [Ruggiero Leoncavallo] ; [izvodi] Carlo Drago Hržić.
I Pagliacci : Prolog I dio ; Prolog II dio / [Ruggiero Leoncavallo] ; [izvodi] Carlo Drago Hržić.
42
44
Junak iz Like : koračnica. U cvatu mladosti : polka / / [izvodi] Vojnička glazba 70. c. i k. pješačke pukovnije
Junak iz Like : koračnica. U cvatu mladosti : polka / / [izvodi] Vojnička glazba 70. c. i k. pješačke pukovnije
46
Junak iz Like  : marš / / [Mijo] Majer. Hrvatska sokolska sletovka / I. [Ivo] Muhvić ; [izvodi] Muzika Savske diviz. [divizijske] oblasti v. kap. I. [Ivo] Muhvić.
Junak iz Like : marš / / [Mijo] Majer. Hrvatska sokolska sletovka / I. [Ivo] Muhvić ; [izvodi] Muzika Savske diviz. [divizijske] oblasti v. kap. I. [Ivo] Muhvić.
48
Karišik hrvatskih narod. [narodnih] pjesama  : Oj jesenske duge noći. Mila moja gdje si sinoć bila i sjećaš li se onog sata. Da su meni oči tvoje / pjeva Marko Vučković [i. e. Vušković].
Karišik hrvatskih narod. [narodnih] pjesama : Oj jesenske duge noći. Mila moja gdje si sinoć bila i sjećaš li se onog sata. Da su meni oči tvoje / pjeva Marko Vučković [i. e. Vušković].
49
Ko lijepi san  : šansona. Johny na Kongu : one step / pjeva M. [Milan] Šepec uz pratnju malog orkestra.
Ko lijepi san : šansona. Johny na Kongu : one step / pjeva M. [Milan] Šepec uz pratnju malog orkestra.
50