Prikazano 1-25 od 48 zapisa
Faseta
Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. /napisao Ferdo Šišić.
Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. /napisao Ferdo Šišić.
1
Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje /napisao Franjo Divić.
Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje /napisao Franjo Divić.
4
Toma Erdedi-Bakač ban Hrvatski /napisao Karlo Horvat.
Toma Erdedi-Bakač ban Hrvatski /napisao Karlo Horvat.
5
Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.
Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Colias edusa F. /B. Hergula.
6
Stare kajkavske drame : književna studija / napisao Vladimir Gudel.
Stare kajkavske drame : književna studija / napisao Vladimir Gudel.
7
Stajaći brojevi u njemačkoj narodnoj pjesmi od 13. do 19. vijeka  : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Artur Huebsch.
Stajaći brojevi u njemačkoj narodnoj pjesmi od 13. do 19. vijeka : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Artur Huebsch.
8
Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) /Z. Arnold.
Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) /Z. Arnold.
9
Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
10
Prilog poznavanju razvoja askospora dvaju askomiceta /[autor S. Gjurašin].
Prilog poznavanju razvoja askospora dvaju askomiceta /[autor S. Gjurašin].
11
Povijest filozofijske i teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu  : 1633-1773. / po vrelima napisao Miroslav Vanino.
Povijest filozofijske i teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu : 1633-1773. / po vrelima napisao Miroslav Vanino.
12
Pegmatit u kristaliničnom kamenju Moslavačke gore  : rasprava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Fran Tućan.
Pegmatit u kristaliničnom kamenju Moslavačke gore : rasprava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Fran Tućan.
14
Paraphoxinus Blkr. i Telestes Bonap. u vodama Like i Krbave : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / Luka Trgovčević.
Paraphoxinus Blkr. i Telestes Bonap. u vodama Like i Krbave : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / Luka Trgovčević.
15
O Sofoklovu Ajantu : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na Mudroslovnom fakultetu u kr. sveučilištu Franje Josipa I. / napisao Stjepan Bosanac.
O Sofoklovu Ajantu : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na Mudroslovnom fakultetu u kr. sveučilištu Franje Josipa I. / napisao Stjepan Bosanac.
16
O sjemenoj lupini u obće : napose anatomija i poviest njezinoga razvoja u Centrosperma / napisao A. Heinz.
O sjemenoj lupini u obće : napose anatomija i poviest njezinoga razvoja u Centrosperma / napisao A. Heinz.
17
O reakciji natrijevih soli s uranilovim acetatom samih za se i u nazočnosti soli magnezijevih, cinkovih, kadmijevih i berilijevih  : izvadak iz rasprave priopćene u Radu, sv.223, (1920.) = Sur la reaction des sels se sodium avec l'acetate d'uranyle seul et en presencede sels de magnesium, de zine, de cadmium et de beryllium : extrait du Memoire, public dans le Rad t. 223, (1920) / Stanko Miholić.
O reakciji natrijevih soli s uranilovim acetatom samih za se i u nazočnosti soli magnezijevih, cinkovih, kadmijevih i berilijevih : izvadak iz rasprave priopćene u Radu, sv.223, (1920.) = Sur la reaction des sels se sodium avec l'acetate d'uranyle seul et en presencede sels de magnesium, de zine, de cadmium et de beryllium : extrait du Memoire, public dans le Rad t. 223, (1920) / Stanko Miholić.
18
O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom /napisao Vatroslav Horvat.
O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom /napisao Vatroslav Horvat.
19
O postanku poluopala u gleichenberžkom augit-andezitu /napisao Mijo Kišpatić.
O postanku poluopala u gleichenberžkom augit-andezitu /napisao Mijo Kišpatić.
20
O nekim eshatološkijem motivima u hrvatskoj književnosti : odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilišta Frane Josipa I. u Zagrebu / Ante Radić.
O nekim eshatološkijem motivima u hrvatskoj književnosti : odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilišta Frane Josipa I. u Zagrebu / Ante Radić.
21
O metodi psihologije religije  : primleno u sjednici razreda filozofičko-juridičkoga od 23. marta 1924. / napisao Prvoš Slankamenac.
O metodi psihologije religije : primleno u sjednici razreda filozofičko-juridičkoga od 23. marta 1924. / napisao Prvoš Slankamenac.
22
O Marinu Getaldiću patriciju dubrovačkom : znamenitom matematiku i fiziku na početku XVII. vijeka / napisao Oton Kučera.
O Marinu Getaldiću patriciju dubrovačkom : znamenitom matematiku i fiziku na početku XVII. vijeka / napisao Oton Kučera.
23
O Euripidovu Heraklu i Sofoklovim Trahinjankama : rasparava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / Đuro Koerbler.
O Euripidovu Heraklu i Sofoklovim Trahinjankama : rasparava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / Đuro Koerbler.
24
O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera  : morfološko-biološka studija / napisao Aleksandar Ugrenović.
O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera : morfološko-biološka studija / napisao Aleksandar Ugrenović.
25