Prikazano 1-23 od 23 zapisa
Faseta
Visianijevi prethodnici u Dalmaciji : prilog k istoriji botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
Visianijevi prethodnici u Dalmaciji : prilog k istoriji botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
1
Rod Dianthus u flori Hrvatske i Slavonije /Stjepan Gjurašin.
Rod Dianthus u flori Hrvatske i Slavonije /Stjepan Gjurašin.
2
Proljetna flora otoka Raba : izrađeno u Botaničko-fiziologijskom zavodu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Dragutin Hirc.
Proljetna flora otoka Raba : izrađeno u Botaničko-fiziologijskom zavodu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Dragutin Hirc.
3
Prirodoslovna istraživanja Kraljevine Jugoslavije : sv.18(1933) / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; urednik Vale Vouk.Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Prirodoslovna istraživanja Kraljevine Jugoslavije : sv.18(1933) / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; urednik Vale Vouk.Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
4
Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu : na Lošinju i bližnjim otocima / sakupio A. Haračić.
Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu : na Lošinju i bližnjim otocima / sakupio A. Haračić.
5
O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća / napisao P. L. Biankini.
O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća / napisao P. L. Biankini.
6
Njeke opaske na djelo P. L. Bianchini : O uzgoju i njegovanju cvijeća, uresnog grmlja i drveća /primjetio Lujo Adamović.
Njeke opaske na djelo P. L. Bianchini : O uzgoju i njegovanju cvijeća, uresnog grmlja i drveća /primjetio Lujo Adamović.
7
Nachträge zu Maly's Enumeratio plantarum phanerogamicarum imperii austriaci universi /von August Neilreich.
Nachträge zu Maly's Enumeratio plantarum phanerogamicarum imperii austriaci universi /von August Neilreich.
8
Mane i bolesti vina i kako se lieče /napisao P. L. Biankini.
Mane i bolesti vina i kako se lieče /napisao P. L. Biankini.
9
Knj. 1: sa 29 slika i jednom geografskom kartom.
Knj. 1: sa 29 slika i jednom geografskom kartom.
10
Jugoslavenski imenik bilja /sastavio Bogoslav Šulek.
Jugoslavenski imenik bilja /sastavio Bogoslav Šulek.
11
Iz bilinskog svijeta Dalmacije : oko bokeljskoga zaliva : 3
Iz bilinskog svijeta Dalmacije : oko bokeljskoga zaliva : 3
12
Iz bilinskog svijeta Dalmacije : flora vrha Marjana : 2
Iz bilinskog svijeta Dalmacije : flora vrha Marjana : 2
13
Iz bilinskoga svieta : prirodopisne i kulturne crtice / napisao Mišo Kišpatić.
Iz bilinskoga svieta : prirodopisne i kulturne crtice / napisao Mišo Kišpatić.
14
Istorijski prijegled botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije od Visianija do danas : drugi prilog k istoriji botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
Istorijski prijegled botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije od Visianija do danas : drugi prilog k istoriji botaničkih istraživanja Kraljevine Dalmacije / napisao Aurel Forenbacher.
15
Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga /priredio R. Slade Šilović.
Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga /priredio R. Slade Šilović.
16
Flora senjske okolice.
Flora senjske okolice.
17
Flora fossilis Susedana = (Susedska fosilna flora = Flore fossile de Sused) : descriptio plantarum fossilium quae in lapicidinis ad Nedelja, Sused, Dolje etc. in vicinitate civitatis Zagrabiensis hucusque repertae sunt : (tab. I-XV) / auctore Georgio Pilar.
Flora fossilis Susedana = (Susedska fosilna flora = Flore fossile de Sused) : descriptio plantarum fossilium quae in lapicidinis ad Nedelja, Sused, Dolje etc. in vicinitate civitatis Zagrabiensis hucusque repertae sunt : (tab. I-XV) / auctore Georgio Pilar.
18
Flora Croatica : exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas que in Slavonia et Dalmatia sponte crescunt nec non illas quae frequentissime coluntur / auctoribus Josepho Calasantio Schlosser Equite de Klekovski et Ludovico de Farkaš-Vukotinović.
Flora Croatica : exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas que in Slavonia et Dalmatia sponte crescunt nec non illas quae frequentissime coluntur / auctoribus Josepho Calasantio Schlosser Equite de Klekovski et Ludovico de Farkaš-Vukotinović.
19
Dio 2.
Dio 2.
20
Dio 1.
Dio 1.
21
Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore : (sa 24 slike) / napisao Lujo Adamović.
Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore : (sa 24 slike) / napisao Lujo Adamović.
22
Biljarstvo : uputa u poznavanje bilja / Bogoslav Šulek.
Biljarstvo : uputa u poznavanje bilja / Bogoslav Šulek.
23