Prikazano 1-100 od 4088 zapisa
Faseta
Život knjige - zaštita pisane baštine u knjižnici zagrebačkog Pravnog fakulteta = Life of book - the preservation of written heritage in the Law Library, Faculty of law, University of Zagreb / Andrea Horić, Goran Vržina.
Život knjige - zaštita pisane baštine u knjižnici zagrebačkog Pravnog fakulteta = Life of book - the preservation of written heritage in the Law Library, Faculty of law, University of Zagreb / Andrea Horić, Goran Vržina.
5
Zvonimir Maretić (1921-1989) : the history of discovery of the first European antilatrodectic serum and its preparator in the occasion of the 30th anniversary of his death = Zvonimir Maretić (1921. – 1989.) : povijest otkrića prvoga europskog antilatrodektičkog seruma i njegova priređivača u povodu 30. godišnjice njegove smrti / Toni Buterin, Bojan Glažar, Amir Muzur.
Zvonimir Maretić (1921-1989) : the history of discovery of the first European antilatrodectic serum and its preparator in the occasion of the 30th anniversary of his death = Zvonimir Maretić (1921. – 1989.) : povijest otkrića prvoga europskog antilatrodektičkog seruma i njegova priređivača u povodu 30. godišnjice njegove smrti / Toni Buterin, Bojan Glažar, Amir Muzur.
15
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Praputnjak 2009. /Mateo Žagar
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Praputnjak 2009. /Mateo Žagar
16
Znanje srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba = High school students’ knowledge about homosexual orientation and tendency to discriminate against homosexual persons / Aleksandra Huić, Hana Greta Matković.
Znanje srednjoškolaca o homoseksualnoj orijentaciji i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba = High school students’ knowledge about homosexual orientation and tendency to discriminate against homosexual persons / Aleksandra Huić, Hana Greta Matković.
17
Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje : percepcija hrvatskih knjižničara = Scientific research and continuing professional development in librarianship : the perceptions of Croatian librarians / Jure Žilić, Sanjica Faletar Tanacković, Maja Panian Selimić.
Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje : percepcija hrvatskih knjižničara = Scientific research and continuing professional development in librarianship : the perceptions of Croatian librarians / Jure Žilić, Sanjica Faletar Tanacković, Maja Panian Selimić.
19
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) /Blanka Ceković
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) /Blanka Ceković
22
Znamo što je naše   : imaginarna šetnja prostorijama srušenog vukovarskog muzeja  / Elena Cvetkova
Znamo što je naše : imaginarna šetnja prostorijama srušenog vukovarskog muzeja / Elena Cvetkova
27
Znamo li koliko vrijede naši fondovi? : Usklađivanje financijske vrijednosti knjižničnog fonda s računovodstvenim stanjem u Knjižnicama grada Zagreba = How much are our materials worth? : Harmonizing the financial value of library materials with accounting records in Zagreb City Libraries / Maja Bodiš, Jasmina Kenda, Petra Kožul.
Znamo li koliko vrijede naši fondovi? : Usklađivanje financijske vrijednosti knjižničnog fonda s računovodstvenim stanjem u Knjižnicama grada Zagreba = How much are our materials worth? : Harmonizing the financial value of library materials with accounting records in Zagreb City Libraries / Maja Bodiš, Jasmina Kenda, Petra Kožul.
29
Značenje hrvatskocrkvenoslavenske osnove smer- i prevođenje na starocrkvenoslavenski /Vida Lučić.
Značenje hrvatskocrkvenoslavenske osnove smer- i prevođenje na starocrkvenoslavenski /Vida Lučić.
31
38
Značajke nekih mješavina za ukrasni travnjak poslije druge godine rasta = Properties of some mixtures for ornamental lawn after the second year of growth / Stanko Kapun, Anastazija Gselman, Tatjana Čeh, Dominik Horvat.
Značajke nekih mješavina za ukrasni travnjak poslije druge godine rasta = Properties of some mixtures for ornamental lawn after the second year of growth / Stanko Kapun, Anastazija Gselman, Tatjana Čeh, Dominik Horvat.
40
Značajke anestezioloških postupaka kod transplantacije bubrega = Specificities of anesthesia management for kidney transplantation / Lara Valenčić, Ivana Koraca Chinchella, Kazimir Juričić.
Značajke anestezioloških postupaka kod transplantacije bubrega = Specificities of anesthesia management for kidney transplantation / Lara Valenčić, Ivana Koraca Chinchella, Kazimir Juričić.
41
42
49
53
Zaštita dostojanstva : postoji li eugenika u Republici Hrvatskoj u postupku medicinski pomognute oplodnje? / Karlo Kožina.
Zaštita dostojanstva : postoji li eugenika u Republici Hrvatskoj u postupku medicinski pomognute oplodnje? / Karlo Kožina.
54
Zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza = Corrosion protection of steel structures by protective paint systems / Rosanda Ivetić Salopek.
Zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza = Corrosion protection of steel structures by protective paint systems / Rosanda Ivetić Salopek.
56
Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH = The representation of highly educated attendees in the lifelong learning programs at the Center for Continuing Education of Librarians in Croatia / Antonija Filipeti.
Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH = The representation of highly educated attendees in the lifelong learning programs at the Center for Continuing Education of Librarians in Croatia / Antonija Filipeti.
58
Zastupljenost sindroma izgaranja kod medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite = Representation of burnout syndrome in nurses and technicians at primary and secondary levels of health care / Silvija Matuzić, Radoslav Kosić.
Zastupljenost sindroma izgaranja kod medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite = Representation of burnout syndrome in nurses and technicians at primary and secondary levels of health care / Silvija Matuzić, Radoslav Kosić.
59
Zastupljenost i obilježja društveno neprihvatljivoga govora o političkim strankama na internetskim portalima na primjeru prosvjeda u Vukovaru 2018. godine / Vlasta Kučiš, Nika Đuho, Ivan Balabanić.
Zastupljenost i obilježja društveno neprihvatljivoga govora o političkim strankama na internetskim portalima na primjeru prosvjeda u Vukovaru 2018. godine / Vlasta Kučiš, Nika Đuho, Ivan Balabanić.
60
"Za slobodu nas Krist oslobodi" (Gal 5,1) - poimanje slobode u Poslanici Galaćanima : (I.: sintagma u povijesnom kontekstu poslanice i kristološke vjere) / Marinko Vidović.
62
"Za slobodu nas Krist oslobodi" (Gal 5,1) - : poimanje slobode u Poslanici Galaćanima : (II.: Sloboda kao sloboda od Zakona) / Marinko Vidović.
63
"Za slobodu nas Krist oslobodi" (Gal 5,1) - poimanje slobode u Poslanici Galaćanima : (III.: sloboda kao status ne-robovanja i afirmativno opredjeljenje za) / Marinko Vidović.
64
(Zanemarena) uloga i važnost društvenih normi u poticanju međugrupnog kontakta : pregled dosadašnjih nalaza i istraživački izazovi / Lana Pehar, Dinka Čorkalo Biruški.
(Zanemarena) uloga i važnost društvenih normi u poticanju međugrupnog kontakta : pregled dosadašnjih nalaza i istraživački izazovi / Lana Pehar, Dinka Čorkalo Biruški.
69
Zakon o ljekarničtvu : od 11. travnja 1894.
Zakon o ljekarničtvu : od 11. travnja 1894.
72
Zakon o apotekama i nadzoru nad prometom lekova od 7. IV. 1930. : s izmenama i dopunama od 30. XI. 1931. i izmjeni tog zakona br. CCXII-887-Z p. 1941. od 30. srpnja 1941.
Zakon o apotekama i nadzoru nad prometom lekova od 7. IV. 1930. : s izmenama i dopunama od 30. XI. 1931. i izmjeni tog zakona br. CCXII-887-Z p. 1941. od 30. srpnja 1941.
73
Zakonitosti uporabe distributivne jednine i dvojine /Jasna VInce
Zakonitosti uporabe distributivne jednine i dvojine /Jasna VInce
74
75
Zagubljeni riječki primjerak Misala hruackoga i nepoznata riječka grafika Isabelle Piccini iz XVII. stoljeća /Juraj Lokmer
Zagubljeni riječki primjerak Misala hruackoga i nepoznata riječka grafika Isabelle Piccini iz XVII. stoljeća /Juraj Lokmer
78
Za etiku kontinuuma prirode i čovjeka : k jednom umjerenom utopijskom projektu za naše vrijeme, uz ishođenje od arhaičkog pojma ethos / Dragan Jakovljević.
Za etiku kontinuuma prirode i čovjeka : k jednom umjerenom utopijskom projektu za naše vrijeme, uz ishođenje od arhaičkog pojma ethos / Dragan Jakovljević.
80
Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica = The tasks of key librarians in the cataloguing module of the integrated library system of the National and University Library in Zagreb and the academic and research libraries / Anita Marin, Sonja Pigac.
Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica = The tasks of key librarians in the cataloguing module of the integrated library system of the National and University Library in Zagreb and the academic and research libraries / Anita Marin, Sonja Pigac.
83
Zadaci konvergentno-integrativnog i divergentno-eksploratornog mišljenja u osnovnoškolskim udžbenicima : analiza sadržaja / Ivan Alagić.
Zadaci konvergentno-integrativnog i divergentno-eksploratornog mišljenja u osnovnoškolskim udžbenicima : analiza sadržaja / Ivan Alagić.
84
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
85
Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek! Istraživanje za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu / Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan, Aleksandra Pikić.
Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek! Istraživanje za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu / Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan, Aleksandra Pikić.
90
Yachts passing by the west coast of Portugal : what to do to make the marina and the destination of Figueira da Foz a nautical tourism reference? / Luís Silveira, Norberto Santos, Fernando Perna.
Yachts passing by the west coast of Portugal : what to do to make the marina and the destination of Figueira da Foz a nautical tourism reference? / Luís Silveira, Norberto Santos, Fernando Perna.
93
Wood surface finishing of selected invasive tree species = Površinska obrada nekih invazivnih vrsta drva / Matjaž Pavlič, Jure Žigon, Marko Petrič.
Wood surface finishing of selected invasive tree species = Površinska obrada nekih invazivnih vrsta drva / Matjaž Pavlič, Jure Žigon, Marko Petrič.
96
Wood sector media budget allocation : comparison of Republic of North Macedonia and some South-Eastern European countries = Izdvajanja za medije iz proračuna tvrtki drvnog sektora : usporedba Republike Sjeverne Makedonije s nekim zemljama jugoistočne Europe / Ilijana Petrovska, Živka Meloska, Mira Stankević Šumanska, Angelina Meloska.
Wood sector media budget allocation : comparison of Republic of North Macedonia and some South-Eastern European countries = Izdvajanja za medije iz proračuna tvrtki drvnog sektora : usporedba Republike Sjeverne Makedonije s nekim zemljama jugoistočne Europe / Ilijana Petrovska, Živka Meloska, Mira Stankević Šumanska, Angelina Meloska.
97
Wood industry trade competitiveness of selected countries of Southeast Europe = Trgovinska konkurentnost drvne industrije u zemljama jugoistočne Europe / Slobodan Cvetanović, Miroljub Nikolić, Dušan Cvetanović.
Wood industry trade competitiveness of selected countries of Southeast Europe = Trgovinska konkurentnost drvne industrije u zemljama jugoistočne Europe / Slobodan Cvetanović, Miroljub Nikolić, Dušan Cvetanović.
98